Polityka prywatności

664 724 774

ul. Asnyka 4, 33-100 Tarnów

Szanowni Pacjenci,

Z uwagi na wprowadzenie od 17 października strefy czerwonej na terenie Tarnowa, w przypadku:

 • kontaktu lub podejrzenia kontaktu z osobą chorą na COVID-19,
 • pobytu dziecka na kwarantannie (kontakt z chorą osobą w szkole),
 • pobytu innego z domowników lub osób z bliskich kontaktów na kwarantannie,
 • w poczekalni może przebywać tylko jedna osoba (bez osób towarzyszących) - w przypadku dzieci, dziecko tylko z jednym opiekunem;
 • wystąpienia objawów przeziębienia (bólu głowy, bólu mięśni, osłabienia, kataru) lub kaszlu, duszności, zaburzenia węchu lub smaku, wzrostu temperatury ciała,

Proszę o odwołanie wizyty w dniu ją poprzedzającym, do godziny 19:30:

 • telefonicznie lub SMS-em na nr rejestracji: 664 724 774,
 • mailowo na adres marsow7109@gmail.com

Postaramy się ustalić nowy odpowiadający Państwu termin badania po 10-14 dniach od wymienionych zdarzeń.

Proszę również o bezwzględne przestrzeganie poniższych zaleceń:

 • noszenie maseczek (najlepiej chirurgicznych) na terenie całego obiektu,
 • maseczka musi zasłaniać nos i usta,
 • po wejściu konieczna jest dezynfekcja rąk - sugerowane rękawiczki jednorazowe,
 • na wizytę proszę przychodzić o ścisłe określonej godzinie, bez osób towarzyszących (dzieci z jednym opiekunem),
 • w poczekalni i gabinecie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych jako możliwego źrodła zakażenia.

Brak przestrzegania powyższych zasad skutkować będzie odmową przyjęcia.

Uprzejmie proszę Państwa o zrozumienie i wolę współpracy z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo.

Z poważaniem,
lek. Marta Sowińska


Marta Sowińska

Dr Marta Sowińska

Wykonuję profesjonalne badanie USG piersi, USG tarczycy, USG węzłów chłonnych i USG jamy brzusznej, badanie elstograficzne zmian (guzków) w piersiach, tarczycy, elastrografię węzłów chłonnych. W gabinecie jest możliwość wykonania biopsji gruboigłowej (BGI) piersi i zmian w tkankach miękkich oraz biopsji cienkoigłowych (BACC) piersi, tarczycy, węzłów chłonnych ,ślinianek. Moją pasją są badania USG piersi i USG tarczycy. Badania wykonywane są z należytą starannością, zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, na nowoczesnym, wysokiej klasie ultrasonografie, wyposażonym w opcję elastografii.

Jestem specjalistą chorób wewnętrznych. Od 1992 roku zajmuję się ultrasonografią ( już 28 lat! ), a od 1995 roku samodzielnie wykonuję badania ultrasonograficzne. Od 1997 roku ( 23 lat! ) posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, aktualizowany co 5 lat, co jest gwarancją profesjonalnej, zgodnej z obowiązującymi standardami, diagnostyki. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, oraz Europejskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. We wrześniu 2016 roku na XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Łodzi zostałam uhonorowana medalem „Za zasługi dla Rozwoju Polskiej Ultrasonografii”. Medal ma nr 38 a w skali kraju przyznano ich do tej pory 40. Od 2010 roku jestem organizatorem Tarnowskich Spotkań Ultrasonograficznych - ogólnopolskiej konferencji dla lekarzy zajmujących się ultrasonografią, odbywającej się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W latach 2009-2018 byłam Kierownikiem Centralnej Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Dopplerowskiej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Medal za zasługi dla rozwoju polskiej ultrasonografii

Medal
"ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEJ ULTRASONOGRAFII"

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

We wrześniu 2016 roku na XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Łodzi zostałam uhonorowana medalem
„Za zasługi dla Rozwoju Polskiej Ultrasonografii”

Medal ma nr 38 a w skali kraju przyznano ich do tej pory 40.

Elastografia
Certyfikaty i osiągnięcia