Marta Sowińska

Jestem specjalistą chorób wewnętrznych i od 20 lat zajmuję się diagnostyką ultrasonograficzną. Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, uprawniający do samodzielnego wykonywania badań USG oraz dający gwarancję profesjonalnej diagnostykiDr Marta Sowińska

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BONA DIAGNOSIS 2010

Badanie jamy brzusznej i układu moczowego:

 • Przez 6-8 godzin bez jedzenia, można pić wodę mineralną niegazowaną.
 • Wcześniej lekki posiłek.
 • Nie pić kawy z mlekiem i słodzonej herbaty.
 • Unikać palenia papierosów i żucia gumy bezpośrednio przed badaniem.
 • Celem dobrego wypełnienia pęcherza moczowego dwie godziny przed badaniem należy wypić 3-4 szklanki płynu( wody mineralnej niegazowanej) i nie oddawać moczu.
 • U osób otyłych lub z tendencją do tworzenia się gazów jelitowych proponowane jest zażycie w dniu poprzedzającym badanie wieczór 2 kapsułek Espumisanu, następnie w dniu badania rano i w południe po 2 kapsułki.
 • U dzieci badanie jamy brzusznej i układu moczowego nie wymaga przygotowania.

Przygotowanie do BACC i BGI

 • Pacjenci zażywający leki przeciwpłytkowe* i przeciwkrzepliwe* proszeni są o poinformowanie o tym fakcie podczas rejestracji oraz lekarza bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.
 • *Leki przeciwpłytkowe to:
 • kwas acetylosalicylowy (wiele preparatów) - np.Polocard, Acard, Aspirin
 • klopidogrel (wiele preparatów)
 • prasugrel (Effient)
 • Zwykle zabiegi wykonuje się bez zmiany dawkowania leków przeciwpłytkowych.
 • *Leki przeciwkrzepliwe to:
 • acenokumarola (Acenocumarol WZF, Sintrom)
 • warfarynaa (Warfin)
 • heparyna drobnocząsteczkowa (dalteparyna [Fragmin], enoksaparyna [Clexane], nadroparyna [Fraxiparine, Fraxodi])
 • dabigatranb (Pradaxa)
 • rywaroksabanb (Xarelto)
 • O odstawieniu leków przeciwkrzepliwych lub ew. zamianie leków doustnych na heparyny drobnocząsteczkowe decyduje lekarz prowadzący pacjenta. Pacjenci proszeni są o posiadanie aktualnego wyniku INR.

Dodatkowe przygotowanie do BGI

 • Pacjenci proszeni są o przygotowanie:
 • bandażu elastycznego szerokości 15 cm, oraz
 • opatrunku chłodzącego tak zwanego" zimno- ciepłego" najlepiej o wymiarach 10 x 10 cm
  jest to żel w specjalnych torebkach, służący do zamrażania, dostępny w sklepach ze sprzętem medycznym lub aptekach; żel ten należy zamrozić tak, by był gotowy do przyłożenia po zabiegu
 • Czas oczekiwania na wynik BACC wynosi 3 dni.
 • Czas oczekiwania na wynik BGI wynosi około 14 -20 dni.
 • Odbiór wyniku odbywa się osobiście u lekarza wykonującego biopsję, równocześnie podane są zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Do wszystkich wykonywanych badań proszę o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej- wcześniej wykonywanych badań ultrasonograficznych, wyników badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - jeśli takie badania były wykonywane.
W przypadku badania piersi proszę o zabranie ze sobą wyniku badania mammograficznego oraz zdjęć z mammografii.
Jeśli wykonywane były wcześniej biopsje cienko- lub grubo- igłowe również proszę o zabranie wyników badania (BACC i BGI).

Wynik badania USG zawiera sugestie dotyczące dalszego postępowania: okresowej kontroli, dodatkowych badań obrazowych lub diagnostycznych.